Hands

dilluns, 9 de gener de 2012

Assertivitat, l’art de dir ‘no’ quan vols dir ‘no’

L’assertivitat és una habilitat social, i consisteix en manifestar clara, franca i respectuosament les pròpies opinions, emocions i creences, en defensar els nostres drets, en acceptar els pensaments i les crítiques dels altres i no sentir-se’n culpables.
L’assertivitat és la capacitat d’autoafirmar-se en els propis drets, sense deixar-se manipular i sense manipular els altres. Ser assertiu consisteix en ser capaç de plantejar i defensar un argument, una reclamació o una postura des d’una actitud de confiança en un mateix; encara que contradigui el que diuen altres persones, el que fa tothom, o el que se suposa que és el més correcte.
"The word no made from jigsaw puzzle pieces", de Horia Varlan
Lazarus (1990) ens la defineix així: “Moltes persones  necessiten aprendre a defensar els seus drets personals, a expressar els seus pensaments, emocions i creences de manera directa, honesta i apropiada sense violar els drets d’altres persones. L’essència de la conducta assertiva podem sintetitzar-la en 4 patrons: La capacitat de dir no; la capacitat de demanar favors i fer  requeriments, la capacitat d’expressar sentiments positius i negatius i la capacitat d’iniciar, continuar i concloure conversacions”.
Manel Güell, autor del llibre ‘Per que he dit blanc quan volia dir negre?‘ ens diu:‘L’assertivitat és una habilitat social que et permet mostrar-te tal com tu ets, respectant els altres i a tu mateix. I que pot ser apresa a partir d’un entrenament’.
Olga Castanyer autora del llibre “La asertividad”, ens diu: ‘Les persones assertives coneixen els seus propis drets i els defensen respectant els dels altres’.
Inevitablement interactuem amb el món que ens envolta, ara bé, l’estil amb el que afrontem la interacció marca la diferència:
    • Podem optar per un estil de comportament passiu caracteritzat per defugir afrontar les diferències, o els problemes que ens representa l’altra persona i renunciar a fer valdre el dret a ser nosaltres mateixos, les nostres opinions, els nostres drets, … L’estil de conducta passiu genera una frustració i un malestar considerable.
    • També podem decidir-nos per l‘estil de comportament agressiu que empra la violència verbal, o física, per resoldre qualsevol conflicte amb les altres persones i fer valdre el propi parer. L’estil de conducta agressiu provoca, tant si la persona agressiva surt guanyant com si surt perdent, malestar, odi i rebuig entre les altres persones, ja que, per fer valdre els seus drets, trepitja els de les altres.
    • Tenim una tercera opció, la d’adoptar un estil de comportament assertiu que enraona amb sentit comú, intel·ligència i respecte a la diferència, i opta per la negociació i el pacte per resoldre els problemes i els conflictes que puguin sorgir. L’estil assertiu ens proporciona una sensació de benestar amb nosaltres mateixos, ja que ens sentim responsables de defensar els nostres propis drets i fer-los valdre, expressarem els nostres sentiments, les nostres necessitats, les nostres opinions sense necessitat d’amenaçar, castigar o trepitjar els drets dels altres. En definitiva, l’estil assertiu ens facilita interactuar amb el món amb comoditat i seguretat, sense percebre’ns en amenaça permanent.
Un estil de conducta assertiu ens beneficiarà. Hi ha un seguit de tècniques, que podem aprendre, que ens permetran canviar l’estil de conducta passiu, o agressiu, per l’estil de conducta assertiu. Hi tenim molt a guanyar.
D’altra banda, ens convé tenir en compte que, habitualment, darrere dels estils passiu i agressiu s’amaga la por, ens interessa vèncer aquesta por específica per poder adoptar l’estil assertiu, si no ho fem així la por ens abocarà a sotmetre’ns o a relacionar-nos amb agressivitat.
Et proposo avaluar quin és el teu estil preferent, l’assertiu, el passiu o l’agressiu, realitzant el test o Inventari d’Assertivitat, “Assertion Inventory (AI)”, també anomenat ‘Test de Grambrill i Richey (1975)’ per determinar el teu grau d’assertivitat .
I recorda, si vols incrementar el teu nivell d’assertivitat, el teu coach  personal t’ajudarà  a aconseguir-ho.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada