Hands

dijous, 22 de desembre de 2011

Eleccions generals: Què prometen els partits polítics en matèria d'igualtat de gènere?

Quins partits polítics es comprometen a facilitar la conciliació laboral, abaixar l’IVA de tampons i compreses o acabar amb la desigualtat salarial i la discriminació sexual? Recollim polítiques en matèria de dona dels partits amb representació parlamentària.
Comparteix-ho a les xarxes socials

La imatge és de Kaptain Kobold a flickr
>> PSC: Al seu programa es compromet a revisar la Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes i a promoure la inclusió de continguts que fomentin la igualtat de gènere en l‘àmbit educatiu i des de les institucions públiques.
Es compromet a “fomentar els models de presa de decisions paritaris, participatius, horitzontals i en xarxa a les organitzacions polítiques” i a “vetllar per la paritat real en les estructures organitzatives i institucionals”. Asseguren també que proposaran a totes les forces polítiques i als agents socials un pla específic per a facilitar la incorporació al mercat laboral d’almenys dos milions de dones en una estratègia a mitjà i llarg termini.
Altres mesures que proposen són la implantació d’un sistema de quotes obligatòries en els consells d’administració de les grans empreses i exigir com a requisit d’accés a les ajudes públiques el compliment de la llei d’igualtat i reforçar la inspecció laboral per a la vigilància de les condicions d’igualtat en les empreses i l’eventual sanció de les situacions que suposin una discriminació laboral.
>> PP: Al seu programa electoral es compromet a “aprovar un pla integral de suport a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar d’homes i dones”. Algunes de les mesures que prometen són la incorporació d’incentius fiscals per a aquelles empreses que muntin guarderies en els seus centres de treball”, la flexibilització dels horaris en el treball i en els centres escolars i la promoció del teletreball. També asseguren que ampliaran el permís de paternitat, “de forma compassada a la millora de la situació econòmica general”.
>> ICV-EUiA: Al seu programa es compromet a potenciar l’ocupació de les dones als sectors mediambientals i d’energia, a reformar els permisos per naixement/adopció, perquè el permís de maternitat i el de paternitat siguin iguals, intransferibles i amb la mateixa part obligatòria i a elaborar una Llei dels temps que impliqui administracions, empreses i la ciutadania.
>> ERC: Es compromet al seu programa a crear una exempció fiscal per als productes de primera necessitat: tampons i compreses, preservatius i productes per a bebès, comptabilitzar el treball domèstic i les tasques de cura en els comptes de l’Estat, posar en marxa mesures positives de formació i ocupació que afavoreixin la contractació de les dones i a reglamentar el teletreball, afavorint la millora contractual i salarial.
>> CIU: Al seu programa es compromet a perseguir les pràctiques de discriminació contra les dones i a afavorir l’accés a l’ocupació, a la formació i a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal. També anuncien que impulsaran la modificació de la llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes per promoure que en les societats de l’IBEX 35 i en les que tenen més de 250 treballadors hagi un 40% de dones membres dels Consells d’Administració. A més, prometen que impulsaran polítiques per a aconseguir la igualtat retributiva per a treballs d’igual valor i que buscaran noves mesures perquè la maternitat no constitueixi una penalització per a les dones.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada